Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Thanh Định

Thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Thanh Định

Công đoàn xã Thanh Định tổ chức hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng

Công đoàn xã Thanh Định tổ chức hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng

Đảng bộ xã Thanh Định tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5/2021

Đảng bộ xã Thanh Định tổ chức Lễ trao huy hiệu đảng đợt 19/5/2021

Tin hoạt động của xã Thanh Định

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Thanh Định

Thực hiện cải chính thành phần dân tộc San Chí, Sán Chí trên địa bàn xã Thanh Định

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2563

Tổng truy cập: 1188737