Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Ban Thường vụ tháng 5

31-05-2021 15:25

Ngày 31/5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 nhắm xem xét, cho ý kiến thông qua một số nội dung dự thảo báo cáo và nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong tháng 6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5 năm 2021.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với các báo cáo, dự thảo gồm: Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Dự thảo Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa, giai đoạn 2021- 2025”; dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Định Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030. Kế hoạch thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các giao dịch công như: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy từ sau hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy từ tháng 4/2021 đến nay. Cùng với đó là một số báo cáo, dự thảo quan trọng khác.  Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung trình tại kỳ họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo trình tại phiên họp được góp ý thông qua, để sớm thực hiện trong thời gian tới. Cùng với đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 về phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Cao Khánh