Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Khảo sát hỗ trợ trồng chè tại xã Sơn Phú và Bình Yên

05-06-2020 07:47

Thực hiện kế hoạch khảo sát việc hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện trồng chè mới và thay thế trong 2 năm 2018 và 2019. Ngày 2/6 đoàn khảo sát của HĐND huyện do đồng chí Đàm Tiến Niên -Trưởng BTC Huyện ủy, Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 2 xã Sơn Phú và Bình Yên.

Ảnh: Đoàn khảo sát đến thăm vườn ươm chè của HTX Phú Đạt tại xã Sơn Phú

Trong 2 năm 2018 và 2019, xã Sơn Phú đã thực hiện hỗ trợ trồng chè mới và thay thế cho trên 600 hộ dân, trong đó trên 400 hộ nghèo và cận nghèo. Tổng diện tích chè đã trồng mới và thay thế trong 2 năm 2018-2019 đạt trên 40 ha, gồm các giống LDP1, TRI777, Kim Tuyên, tỷ lệ cây sinh trưởng tốt, đạt trên 92%. Tổng kinh phí thực hiện trồng chè trên 730 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ gần 700 triệu đồng, còn lại nhân dân đối ứng.

Tại xã Bình Yên, năm 2018 và 2019, xã đã hỗ trợ được 191 hộ dân trồng chè mới và thay thế, trong đó có 129 hộ nghèo và cận nghèo. Tổng diện tích thực hiện trồng chè đạt gần 20 ha, gồm các giống LDP1, TR777. Kinh phí hỗ trợ người dân gần 300 triệu đồng.

Sau khi làm việc tại 2 xã, đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm một số vườn ươm, vườn chè của người dân được hỗ trợ trồng chè mới và thay thế trong 2 năm 2018- 2019./.

Thực hiện: Công Sơn