Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phiên họp thường kỳ tháng 6 Ủy ban nhân dân huyện

05-06-2020 16:48

Ngày 2/6, đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND huyện. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 tháng, dự ước 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo báo cáo việc tiếp thu, giải quyết ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HDND huyện; Dự thảo chuong trình công tác trọng tâm quý III năm 2020; Dự thảo Báo cáo dự ước kết quả công tác xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đánh giá, 5 tháng đầu năm 2020, tình hình Kinh tế - Xã hội  ổn định và phát triển, hoạt động chỉ đạo, điều hành đạt kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt trên 24.700 tấn, bằng 102,9% KH vụ. Sản lượng chè búp tươi đạt 12.000/28.000 tấn, bằng 42,9% KH; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 5 tháng ước đạt 3.000/7.800 tấn, bằng 42,8% KH năm. Đối với công tác xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 08 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Tổ công tác của UBND huyện đã làm việc với 2 xã đăng ký về đích NTM năm 2020 là Bộc Nhiêu, Trung Lương để chỉ đạo, tư vấn hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt, công tác lập hồ sơ đối với các tiêu chí đã hoàn thành đảm bảo đạt xã NTM năm 2020.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh, của Huyện ủy về công tác phòng chống dịch Covid - 19, UBND huyện đã chỉ đạo không tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa xuân Canh Tý 2020 và các Lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 23 xã, thị trấn; chỉ đạo lập 05 chốt phun phòng dịch tại 05 xã: Tân Dương, Quy Kỳ, Phú Tiến, Bình Thành, Phú Đình để diệt khuẩn các phương tiện vào huyện, thành lập 03 chốt kiểm tra phòng dịch tại 03 xã Tân Dương, Quy Kỳ, Phú Đình…

Tại phiên họp lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ngành chuyên môn đã tham gia ý kiến nhằm điêu chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu vào các bản dự thảo nêu trên. Trên cơ sở đó, đồng chí Hoàng văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị. Đề nghị các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn được giao và thực tế tiến độ công việc có những giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển KT-XH của năm 2020/.

T/h: Quế Chi