Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

đại hội đại biểu đản bộ xã Thanh Định lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

14-07-2020 09:06

Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Định khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiến tới tới Đại hội Đảng bộ huyện Định hóa lần thứ XXIV,  Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII;

 Trong ngày 12 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy xã Thanh Định long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Định lần thứ XXIX- nhiệm kỳ 2020-2025 Về dự Đại hội có 161 đại biểu chính thức được triệu tập và 25 đại biểu khách mời gồm: đại biểu Tổng cục hậu cần QĐNDVN, Ban thường vụ huyện ủy, các phòng ban của huyện, Nguyên lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND qua các thời kỳ, đại biểu các xã bạn

Về nội dung: Đại hội nghe báo cáo Dự thảo văn kiện Đại hội,  Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo phương hướng nhiệm vụ 2020-2025, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và báo cáo tổng hợp góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Thanh Định lần thứ  XXVIII, Đề án nhân sự, dự thảo nghị quyết đại hội lần thứ XXIX, chương trình hành động thực hiện nghị quyết với inh thần và trách nhiệm cao của các vị đại biểu về dự đại hội đã thảo luận và nhất trí cao với các văn kiện Đh Đảng bộ xã khóa 29  và ĐH các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí có đủ năng lực phẩm chất đạo đức đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

+ Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIX đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đồng chí; giới thiệu và thống nhất bầu đồng chí Ma duy Sang giữ chức vụ Bí thư ĐU, 02 đồng chí Phó Bí thư là đồng chí Lê Quý Văn giữ chức vụ Phó BT thường trực và đồng chí Ma đình Trường giữ chức vụ Phó BTĐU, chủ tịch UBND xã. Trong hội nghị lần thứ nhất này, Ban chấp hành Đảng bộ cũng bầu ra 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu đồng chí Lê quý Văn giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

+ Đại hội bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Định Hóa lần thứ XXIV gồm 8 đồng chí trong danh sách đề cử. Kết quả bầu 7 đồng chí Đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.


đại hội đại biểu đảng bộ xã Thanh Định