Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ngày 23 tháng 5 năm 2021 cử tri xã Thanh định đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021

31-05-2021 09:29

Hòa trong không khí hân hoan của cử tri cả nước trong ngày hội non sông, ngày 23/5/2021 các cử tri xã Thanh Định cũng phấn khởi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày 23/5/2021