Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
    Bí thư đảng ủy CT HĐND  
                       

Họ tên: Ma Duy Sang

Email :duysang@gmail.com

Ngày sinh :1963

Số điện thoại :0388 175424

Lĩnh vực phụ trách : Lãnh đạo đảng ủy

Phó bí thư đảng ủy

                          

Họ tên: Lê Quý Văn

Email :levanquy@gmail.com

Ngày sinh :30/7/1969

Số điện thoại :0395 420975

Lĩnh vực phụ trách : Lãnh đạo công tác đảng

Họ và tên: Ma Đình Trường

Email: truongthaotd@gmail.com

Ngày sinh: 10/8/1980

Số điện thoại: 0983516202

Lĩnh vực phụ trách: Công tác đảng

Phó chủ tịch HĐND

                              

Họ tên: Ma Doãn Chấm

Email :chamtd67@gmail.com

Ngày sinh :1967

Số điện thoại :0385569707

Lĩnh vực phụ trách : thường trực hội đồng nhân dân

Chủ tịch hội phụ nữ
                      

Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Email :huongnguyenpntd@gmail.com

Ngày sinh :02/01/1978

Số điện thoại :0356065998

Lĩnh vực phụ trách : Công tác phụ nữ

Chủ tịch hội cựu chiến binh

                           

Họ tên: Ma Phúc Thoại

Email :thoaivpubndthanhdinh@gmail.com

Ngày sinh :1967

Số điện thoại :0987971660

Lĩnh vực phụ trách : công tác hội cựu chiến binh

chủ tịch hội cựu nông dân

                         

Họ tên: Nguyễn Công VÀng

Email :nguyencongvang@gmail.com

Ngày sinh :1978

Số điện thoại :0399040788

Lĩnh vực phụ trách : công tác hội nông dân

 

Chủ tịch UBMTTQ

                    

Họ tên: Ma Thế Thích

Email :thichtddhtn79@gmail.com

Ngày sinh :1979

Số điện thoại :0988958975

Lĩnh vực phụ trách : công tác MTTQ

 

Bí thư đoàn thanh niên

                         

Họ tên: Ma Doãn Hội

Email :hoidtn1983@gmail.com

Ngày sinh :1983

Số điện thoại :0372032466

Lĩnh vực phụ trách : công tác đoàn thanh niên