Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
    Bí thư đảng ủy CT HĐND  
                       

Họ tên: Ma Duy Sang

Email :duysang@gmail.com

Ngày sinh :1963

Số điện thoại :0388 175424

Lĩnh vực phụ trách : Lãnh đạo đảng ủy

Phó bí thư đảng ủy

                          

Họ tên: Lê Quý Văn

Email :levanquy@gmail.com

Ngày sinh :30/7/1969

Số điện thoại :0395 420975

Lĩnh vực phụ trách : Lãnh đạo công tác đảng

 

Phó bí thư đảng ủy

                          

Họ tên: Ma Đình Truòng

Email : truongthaotd@gmail.com

Ngày sinh : 10/8/1980

Số điện thoại :0983516202

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo công tác chính quyền

 

 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

                          

Họ tên: Ma Phúc Thoại

Email :thoaivpubndthanhdinh@gmail.com

Ngày sinh :1967

Số điện thoại :0987971660

Lĩnh vực phụ trách : công tác hội cựu chiến binh         

Chủ tịch hội Nông dân

                          

Họ tên: Nguyễn Công VÀng

Email :nguyencongvang@gmail.com

Ngày sinh :1978

Số điện thoại :0399040788

Lĩnh vực phụ trách : công tác hội nông dân    

 

Bí thư đoàn TNCSHCM

                          

Họ tên: Phạm đình Thiết

Email :thietatk@gmail.com

Ngày sinh :22/12/1984

Số điện thoại :0977618270

Lĩnh vực phụ trách : công tác đoàn thanh niên

 

Chủ tịch MTTQ việt Nam

                          

Họ tên: Ma Doãn Hội

Email :hoidtn1983@gmail.com

Ngày sinh :1983

Số điện thoại :0372032466

Lĩnh vực phụ trách : công tác MTTQ

 

Chủ tịch Hội LHPN

                          

Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Email :huongnguyenpntd@gmail.com

Ngày sinh :02/01/1978

Số điện thoại :0356065998

Lĩnh vực phụ trách : Công tác phụ nữ         

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5274

Tổng truy cập: 1302561