Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Thanh Định khóa XXIII

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Thanh Định khóa XXIII

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Thanh Định khóa XXIII

kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân xã Thanh Định khóa XXIII ;

tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2020

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 nhằm Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc biệt là thông qua các phiên toà xét xử lưu động và bằng...

Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng hành quân về nguồn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành

Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng hành quân về nguồn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành 11/7/1950 - 11/7/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3094

Tổng truy cập: 938224