Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                               

Họ tên: Ma Đình Truòng

Email : truongthaotd@gmail.com

Ngày sinh : 10/8/1980

Số điện thoại :0983516202

Lĩnh vực phụ trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo                                                                                                     

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Ma Thế Thích

Ngày sinh : 20/2/1979

Số điện thoại : 0988958975

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường                                                                                                    

Tư pháp 

                        

Họ tên :Ma Phúc Hình

Email : mahinhtt@gmail.com

Ngày sinh :08/01/1977

Số điện thoại : 0979 173 575

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch                                                                                                   

                         

Họ tên :Hoàng Thị Hằng

Email : hoanghang.atk@gmail.com

Ngày sinh : 17/11/1984

Số điện thoại :0974 055 189

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch                                                                                                    

 Văn phòng thống kê Nội vụ

                        

Họ tên :Đào Thị Hiền

Email :daokhanhhien28@gmail.com

Ngày Sinh : 28/6/1983

Số điện thoại:01685 018 233

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Văn phòng thống kê Giáo dục 

                          

Họ tên :Ma Thị Thoa

Email :thoa.vptk@gmail.com

Ngày Sinh : 09/7/1987

Số điện thoại:0988 308 214

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                        

Họ tên: Lại Văn Trọng

Email :laitrong@gmail.com

Ngày sinh :16/10/1971

Số điện thoại :090532731

Lĩnh vự phụ trách :địa chính xây dựng

                  

 

Lao động - Thương binh và xã hội

                               

Họ tên :Lường Văn Mai

Email :maildtbxh87@gmail.com

Ngày Sinh : 1987

Số điện thoại:0986713392

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội                                                                                                     

Công chức Kế toán tài chính

                    

Họ tên: Tống Thị Hằng

Email :tonghangbldh@gmail.com

Ngày sinh : 08/12/1980

Số điện thoại :0949364058

Lĩnh vực phụ trách : Kế toán 

Họ và tên: Ma Thị Anh

Email: mathianh@gmail.com

Ngày sinh: 20/8/1988

Điện thoại: 

Lĩnh vục phụ trách: Kế toán

Công chức Văn hóa - Xã hội

                    

Họ tên :Ma Thị Truyền

Email :hongtruyen1990@gmail.com

Ngày Sinh : 20/08/1990

Số điện thoại:0868410990

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức nông nghiệp 

                                

Họ tên: Nguyễn Văn Trọng

Email :gmail.com

Ngày sinh :10/10/1983

Số điện thoại :0386167067

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                                     

Họ tên: lại văn trọng

Email :laitrong@gmail.com

Ngày sinh :16/10/1971

Số điện thoại :090532731

Lĩnh vực phụ trách : Địa chính xây dựng Tài nguyện và môi trường

Phó trưởng Công an xã

                           

Họ tên: Ma Quang Hoàng

Email :quanghoang@gmail.com

Ngày sinh :1992

Số điện thoại :0988301785

Lĩnh vực phụ trách : an ninh trật tự                     

                                      

Bí thư đảng ủy CT HĐND

                          

Họ tên: Ma Duy Sang

Email :duysang@gmail.com

Ngày sinh :1963

Số điện thoại :0388 175424

Lĩnh vực phụ trách : Lãnh đạo đảng ủy                                                                                                                              

Phó bí thư đảng ủy

                          

Họ tên: Lê Quý Văn

Email :levanquy@gmail.com

Ngày sinh :18/02/1972

Số điện thoại :0395 420975

Lĩnh vực phụ trách : Lãnh đạo công tác đảng                                                                                                                 

Phó chủ tịch HĐND

                          

Họ tên: Ma Doãn Chấm

Email :chamtd67@gmail.com

Ngày sinh :1967

Số điện thoại :0385569707

Lĩnh vực phụ trách : thường trực hội đồng nhân dân                                                                                               

Chủ tịch hội phụ nữ
                          

Họ tên: Nguyễn Thị Hương

Email :huongnguyenpntd@gmail.com

Ngày sinh :02/01/1978

Số điện thoại :0356065998

Lĩnh vực phụ trách : Công tác phụ nữ                                                                                                                   

Chủ tịch hội cựu chiến binh

                          

Họ tên: Ma Phúc Thoại

Email :thoaivpubndthanhdinh@gmail.com

Ngày sinh :1967

Số điện thoại :0987971660

Lĩnh vực phụ trách : công tác hội cựu chiến binh                                                                                               

chủ tịch hội cựu nông dân

                          

Họ tên: Nguyễn Công VÀng

Email :nguyencongvang@gmail.com

Ngày sinh :1978

Số điện thoại :0399040788

Lĩnh vực phụ trách : công tác hội nông dân                                                                                                        

 

Chủ tịch UBMTTQ

                          

Họ tên: Ma Doãn Hội

Email :hoidtn1983@gmail.com

Ngày sinh :1983

Số điện thoại :0372032466

Lĩnh vực phụ trách : công tác MTTQ

                                                                                                                                                                           

Bí thư đoàn thanh niên

                             

Họ tên: Phạm đình Thiết

Email :thietatk@gmail.com

Ngày sinh :22/12/1984

Số điện thoại :0977618270

Lĩnh vực phụ trách : công tác đoàn thanh niên