Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                               

Họ tên: Ma Đình Truòng

Email : truongthaotd@gmail.com

Ngày sinh : 10/8/1980

Số điện thoại :0983516202

Lĩnh vực phụ trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo                                                                                                     

Phó chủ tịch

                                                                        

Họ tên :Ma Thế Thích

Ngày sinh : 20/2/1979

Số điện thoại : 0988958975

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường                                                                                                    

Tư pháp 

                        

Họ tên :Ma Phúc Hình

Email : mahinhtt@gmail.com

Ngày sinh :08/01/1977

Số điện thoại : 0979 173 575

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch                                                                                                   

                         

Họ tên :Hoàng Thị Hằng

Email : hoanghang.atk@gmail.com

Ngày sinh : 17/11/1984

Số điện thoại :0974 055 189

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch                                                                                                    

 Văn phòng thống kê Nội vụ

                        

Họ tên :Đào Thị Hiền

Email :daokhanhhien28@gmail.com

Ngày Sinh : 28/6/1983

Số điện thoại:01685 018 233

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Văn phòng thống kê Giáo dục 

                          

Họ tên :Ma Thị Thoa

Email :thoa.vptk@gmail.com

Ngày Sinh : 09/7/1987

Số điện thoại:0988 308 214

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

 
                  

 

Lao động - Thương binh và xã hội

                               

Họ tên :Lường Văn Mai

Email :maildtbxh87@gmail.com

Ngày Sinh : 1987

Số điện thoại:0986713392

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội                                                                                                     

Công chức Kế toán tài chính

                    

Họ tên: Tống Thị Hằng

Email :tonghangbldh@gmail.com

Ngày sinh : 08/12/1980

Số điện thoại :0949364058

Lĩnh vực phụ trách : Kế toán xây dựng

 

 

Công chức Kế toán tài chính

                    

Họ và tên: Ma Thị Anh

Email: mathianh@gmail.com

Ngày sinh: 20/8/1988

Điện thoại: 0396035282

Lĩnh vục phụ trách: Kế toán ngân sách

 

Công chức Văn hóa - Xã hội

                    

Họ tên :Ma Thị Truyền

Email :hongtruyen1990@gmail.com

Ngày Sinh : 20/08/1990

Số điện thoại:0868410990

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức nông nghiệp 

                                

Họ tên: Vi Quang Trường

Email :vitruongnndt@gmail.com

Ngày sinh :04/8/1974

Số điện thoại :0973492251

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                                     

Họ tên: lại văn trọng

Email :laitrong@gmail.com

Ngày sinh :16/10/1971

Số điện thoại :090532731

Lĩnh vực phụ trách : Địa chính xây dựng Tài nguyện và môi trường

Phó trưởng Công an xã

                           

Họ tên: Ma Quang Hoàng

Email :quanghoang@gmail.com

Ngày sinh :1992

Số điện thoại :0988301785

Lĩnh vực phụ trách : an ninh trật tự                     

                                      

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5507

Tổng truy cập: 1302539